7/Eleven - 7/Eleven

7/Eleven 7/Eleven
Heç bir mesaj yazılmayıb, buna ilk fikir bildirən ...

Marağınızı çəkə bilər
02:25 HAVOC Havoc HAVOC
02:30 KOTP Kotp KOTP
03:13 8TEEN 8Teen 8TEEN
01:54 ? ?
04:05 Jump Jump Jump
01:48 Output Output Output
02:38 Beauti Beauti Beauti
01:31 Lip Lip Lip
01:57 KACHOW Kachow KACHOW