יהודי יקר תסלח עם כל הקושי שכרוך בכך כי הסליחה הזאת תעמוד לך בשעה שתצטרך אותה - זה הזמן לסלוח

יהודי יקר תסלח עם כל הקושי שכרוך בכך כי הסליחה הזאת תעמוד לך בשעה שתצטרך אותה - זה הזמן לס יהודי יקר תסלח עם כל הקושי שכרוך בכך כי הסליחה הזאת תעמוד לך בשעה שתצטרך אותה - זה הזמן לס
Heç bir mesaj yazılmayıb, buna ilk fikir bildirən ...

Marağınızı çəkə bilər